Aleš P. - řidič - senior

Aleš P. - řidič - senior

výsledek práce: nepoškozené zásilky dopravené na místo určení a řádně předané zákazníkovi

volný čas: " O svém volném čase se převážně věnuji rodině a aktivně sportuji. Nejraději mám stolí tenis a běh."