Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Tak málo stačí a odměna Vás nemine! Pošlete nám na adresu prodej@pas.cz žádost o registraci do prémiového programu nebo se obraťte na naše operátorky či obchodní zástupce a začněte sbírat body za své nákupy.

Pravidla TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU

I. Základní pojmy

 1. Stanovy – dokument obsahující podmínky TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU, který stanovuje okolnosti a podmínky pro registrovaného účastníka a dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo při současném informování registrovaného účastníka stanovy měnit. Změny budou oznámeny na internetových stránkách PAS 48 hodin před počátkem jejich platnosti.
 2. Registrovaný účastník – zákazník, který zadáním údajů do registračního formuláře a odesláním na adresu dodavtele souhlasí se stanovami a přijímá je.
 3. Dodavatel - operátorem systému PAS PRÉMIOVÝ PROGRAM je PAS, s. r. o. dále jen „organizátor“ nebo „PAS“; tato firma je také zároveň organizátorem TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU.
 4. Účet registrovaného účastníka – aplikace evidující počet získaných bodů uložený v databázi TOPAS PRÉMIOVÝ PROGRAM.

II. Podmínky pro používání TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU

TOPAS PRÉMIOVÝ PROGRAM může využívat každá organizace zastoupená osobou, která vyplnila registrační formulář, akceptovala podmínky a zastupující osoba je starší 18 let.

 1. Každý zákazník může být registrován pouze jednou.
 2. Členy TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU nemohou být zaměstnanci PAS, ani jejich rodinní příslušníci.
 3. Pro registraci do TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU je způsobilá pouze fyzická či právnická osoba, která má bydliště či sídlo na území ČR a odebírá zboží ze sortimentu PAS. Registrovaným účastníkem je vždy fyzická či právnická osoba, tzn. že přihlašovatel o registraci informuje vedení své společnosti.

Účastníkem programu TOPAS nemohou být podnikatelské subjekty v konkurenční povaze vůči společnosti organizátora a provozovatelé obchodních řetězců, včetně maloobchodních jednotek, které prodávají také kancelářské a školní potřeby.

III. Sbírání bodů a odměny

 1. Registrovaný účastník může zadat dotaz na aktuální zůstatek svých bodů a související údaje např. kontrolu kdy a kolik bodů bylo odečteno na splacení odměny, na e-mailové adrese prodej@pas.cz. Společnost PAS sama automaticky registrovaného účastníka o stavu bodů neinformuje.
 2. Body na účtu registrovaného účastníka jsou přičítány na základě nákupu zboží PAS v kalendářním roce a jeho následném zaplacení na účet organizátora podle vzorce 200 Kč bez DPH = 1 bod (organizátor má právo tento poměr změnit), zákazníkovi, který není spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku. Hodnota nákupu je vždy uvažována bez DPH. Nevybrané body za nákup v období kalendářního roku budou převedeny do roku následujícího.
 3. Registrovaný účastník má právo na výběr TOPAS dárků, až do výše zůstatku nasbíraných bodů na účtu. Zvolený dárek lze objednat písemně na e-mailové adrese prodej@pas.cz, Dárek bude doručen prostřednictvím zaměstnance spol. PAS nejpozději do 14 dnů od objednání. Výběr bodů je možný od dosažení hranice 200 bodů.
 4. Registrovaný účastník má možnost objednávat dárky v průběhu celého kalendářnícho roku nejpozději však do 13.12.daného roku.  Pokud takto registrovaný účastník neučiní, prémiové body na jeho bodovém účtu se převádí do roku následujícího.
 5. Registrovaný účastník ztrácí nárok na získání dárku, pokud během daného období nebude hradit daňové doklady ve lhůtě splatnosti.
 6. Neobjedná-li registrovaný u společnosti PAS déle než 6 měsícům ztrácí nárok na výběr dárku za nasbírané body na účtu a zároveň zaniká jeho účast v TOPAS PRÉMIOVÝ PROGRAM

Dodavatel si vyhrazuje právo pořádat mimořádné akce (např. soutěže) a v jejich rámci přidávat na účty registrovaných účastníků více bodů, než odpovídá dosaženým nákupům. Dále pak měnit nabídku dárků bez náhrady.

V. Zpracování, uložení, šíření a ochrana dat registrovaného účastníka

 1. TOPAS PRÉMIOVÝ PROGRAM obsahuje výlučně data registrovaného účastníka.
 2. Registrací dává účastník souhlas, aby dodavatel použil data pro potřebné úkony průzkumu trhu, výkonu a přímo související obchodní činnosti, pro marketing a korespondenci. Tyto činnosti jsou v souladu se všemi současnými zákonnými předpisy týkajícími se ochrany dat.

VI. Vyřizování stížností a informace

 1. Dodavatel nepřijímá odpovědnost za škody způsobené tím, že registrovaný účastník zašle se zpožděním změny v údajích zadaných při registraci. Dodavatel také nepřijímá odpovědnost za škody vzniklé tím, že registrovaný účastník pravidelně nekontroluje svá data.
 2. Pro informace o fungování programu nebo o účtech s body se může účastník obrátit na společnost PAS v pracovní dny od 8 do 16 hodin na telefonním čísle 286 006 810 nebo písemně na adresu PAS, s. r. o., Ke Stadionu 856/20, Praha 9, nebo e mailem na adresu prodej@pas.cz.

VII. Způsob kontaktu

 1. Dodavatel pošle informace na poslední adresu udanou registrovaným účastníkem, popřípadě na poslední známou elektronickou adresu.

VIII. Ostatní podmínky TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU

 1. Dodavatel je oprávněn – nad ostatní ustanovení členských stanov – ihned odstoupit od smlouvy bez náhrady registrovanému účastníkovi v případě, že registrovaný účastník používá služby nezákonně nebo v rozporu s těmito pravidly, stejně tak nemusí provést dobití bodů, pokud zakoupené zboží nebylo uhrazeno na účet organizátora včas dle splatnosti uvedené na daňovém dokladu.
 2. Prostřednictvím TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU poskytuje PAS registrovanému účastníkovi bezplatnou jednostrannou službu. Dodavatel má jednostranné právo kdykoli změnit vlastnosti, podmínky a partnery nebo ukončit systém TOPAS PRÉMIOVÝ PROGRAM. Změny nemohou působit zpětně, a proto nemohou ovlivnit počet bodů shromážděných registrovaným účastníkem do tohoto data. Upozornění na ukončení činnosti bude uvedeno na webové stránce.
 3. Registrovaný účastník programu je povinen převzetí odměny potvrdit na předávacím protokolu/daňovém dokladu.
 4. Organizátor neodpovídá za neplnění povinnosti registrovaných účastníků podle zák. č. 586/1992 Sb. a zák. č. 235/2004 Sb.

Platnost: od 1.1.2023