Naše společnost PAS, s.r.o. pravidelně věnuje finanční i materiální pomoc několika organizacím, které jsou zaměřeny na pomoc dětem. Také poskytujeme náhradní plnění tím, že zaměstnáváme kolegy s postižením.

 

PAPÍR POMÁHÁ

Sbírka probíhá od září 2011 a vybraná částka bude věnována na Konto BARIÉRY handicapovaným dětem, které potřebují nákladné zdravotní pomůcky, osobní asistenci nebo speciální automobil, aby mohly žít plnohodnotný život. Výtěžek rozdělíme mezi děti, jejichž příběhy a aktuální potřeby naleznete přímo na stránkách Konta BARIÉRY v sekci Komu Pomáháme.
Nákupem papíru TRIOFACE u spol. PAS, s.r.o.se do této sbírky můžete zapojit také. Od roku 2015 společnost PAS s.r.o. přispěla částkou 84.463 Kč

Děkujeme!

Konto BARIÉRY

Stěžejní projekt Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY – je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již přes dvacet let účastní desetitisíce dárců, kteří svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry.

Nadace za více než dvacet let své činnosti rozdělila stovky miliónů korun, podpořila tisíce projektů, jejichž hlavním cílem je zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Konto Bariéry vychází z aktuálních potřeb handicapovaných při formování svých nových projektů a doplňuje stát a samosprávu tam, kde jeho pomoc není dostatečná. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí s pracovním uplatněním a plnohodnotným životem lidí s handicapem.

Jak můžete ještě přispět na Konto BARIÉRY

PLATEBNÍM PŘÍKAZEM jednorázově
TRVALÝM PŘÍKAZEM pravidelně
číslo účtu: 17 111 444/5500, variabilní symbol: 9, konstantní symbol: 0558

DMS: pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KONTOBARIERY na číslo 87777.
DMS roční podpora: prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS ROK KONTOBARIERY na číslo 87777.
Cena DMS je 30 Kč (resp. 12 x 30 Kč). Příjemce obdrží 28,50 Kč z každé DMS.

Naše společnost PAS, s.r.o. pravidelně věnuje finanční i materiální pomoc několika organizacím, které jsou zaměřeny hlavně na pomoc dětem. Například od roku 2015 jsme přispěli Lince bezpečí částkou 30 000,- Kč

Dále jsme přispěli částkou 180.000 Kč Dianetickému centru, které se zabývá překlady anglických materiálů L. R. Hubbarda do češtiny, jejichž studiem se zlepšuje naše práce i soukromí.

Občanské sdružení Řekni ne drogám, řekni ano životu! Tak učinit informované rozhodnutí žít život bez drog.

Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU funguje v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí již od roku 1983. Sdružení spolupracuje s Foundation for Drug Free World (Nadací pro svět bez drog), neziskovou organizací sídlící v Los Angeles v USA, která se zaměřuje na sestavování a výrobu materiálů (brožury, DVD) o drogách. Tyto materiály se vyznačují profesionální, efektivní a čtivou formou.

Sdružení se v ČR zabývá jak specifickou, tak nespecifickou primární prevencí. Jejím cílem je předávat mladým i dospělým pravdu o drogách a umožnit jim tak učinit informované rozhodnutí žít život bez drog.

Společnost PAS, s.r.o. v roce 2019 podpořila toto Občanské sdružení částkou 5 000,- Kč

Nákupem kancelářských potřeb můžete přispět i Vy – sledujte naše akční nabídky a webové stránky.

Případně můžete zaslat dárcovské SMS.

Více informací na www.drogy.cz

Sdružení NADĚJE

Sdružení, které pomáhá všem lidem v nouzi obdrželo v roku 2019 dar ve výši 31 000,- Kč