Naše společnost PAS, s.r.o. pravidelně věnuje finanční i materiální pomoc několika organizacím, které jsou zaměřeny na pomoc dětem. Také poskytujeme náhradní plnění tím, že zaměstnáváme kolegy s postižením.

 

PAPÍR POMÁHÁ

Sbírka probíhá od září 2011 a vybraná částka bude věnována na Konto BARIÉRY handicapovaným dětem, které potřebují nákladné zdravotní pomůcky, osobní asistenci nebo speciální automobil, aby mohly žít plnohodnotný život. Výtěžek rozdělíme mezi děti, jejichž příběhy a aktuální potřeby naleznete přímo na stránkách Konta BARIÉRY v sekci Komu Pomáháme.
Nákupem papíru TRIOFACE u spol. PAS, s.r.o.se do této sbírky můžete zapojit také. Od roku 2015 společnost PAS s.r.o. přispěla částkou 65.100 Kč

Děkujeme!

Konto BARIÉRY

Stěžejní projekt Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY – je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již přes dvacet let účastní desetitisíce dárců, kteří svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry.

Nadace za více než dvacet let své činnosti rozdělila stovky miliónů korun, podpořila tisíce projektů, jejichž hlavním cílem je zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Konto Bariéry vychází z aktuálních potřeb handicapovaných při formování svých nových projektů a doplňuje stát a samosprávu tam, kde jeho pomoc není dostatečná. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí s pracovním uplatněním a plnohodnotným životem lidí s handicapem.

Jak můžete ještě přispět na Konto BARIÉRY

PLATEBNÍM PŘÍKAZEM jednorázově
TRVALÝM PŘÍKAZEM pravidelně
číslo účtu: 17 111 444/5500, variabilní symbol: 9, konstantní symbol: 0558

DMS: pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KONTOBARIERY na číslo 87777.
DMS roční podpora: prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS ROK KONTOBARIERY na číslo 87777.
Cena DMS je 30 Kč (resp. 12 x 30 Kč). Příjemce obdrží 28,50 Kč z každé DMS.

Naše společnost PAS, s.r.o. pravidelně věnuje finanční i materiální pomoc několika organizacím, které jsou zaměřeny hlavně na pomoc dětem. Například v roce 2018 jsme přispěli Lince bezpečí částkou 25 000 Kč.

Dále jsme přispěli částkou 180.000 Kč Dianetickému centru, které se zabývá překlady anglických materiálů L. R. Hubbarda do češtiny, jejichž studiem se zlepšuje naše práce i soukromí.

Občanské sdružení Řekni ne drogám, řekni ano životu! Tak učinit informované rozhodnutí žít život bez drog.

Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU funguje v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí již od roku 1983. Sdružení spolupracuje s Foundation for Drug Free World (Nadací pro svět bez drog), neziskovou organizací sídlící v Los Angeles v USA, která se zaměřuje na sestavování a výrobu materiálů (brožury, DVD) o drogách. Tyto materiály se vyznačují profesionální, efektivní a čtivou formou.

Sdružení se v ČR zabývá jak specifickou, tak nespecifickou primární prevencí. Jejím cílem je předávat mladým i dospělým pravdu o drogách a umožnit jim tak učinit informované rozhodnutí žít život bez drog.

Společnost PAS, s.r.o. v roce 2018 podpořila toto Občanské sdružení částkou 20.000,- Kč

Nákupem kancelářských potřeb můžete přispět i Vy – sledujte naše akční nabídky a webové stránky.

Případně můžete zaslat dárcovské SMS.

Více informací na www.drogy.cz

Sdružení NADĚJE

Sdružení, které pomáhá všem lidem v nouzi obdrželo dar ve výši 15.000,- Kč