náš cíl

náš cíl

Cíl firmy

Zvýšit obrat v roce 2020 o minimálně 10 % oproti roku 2019, zkvalitnit naše služby v dodávkách kancelářských potřeb a dodávat naše produkty stále většímu počtu spokojených zákazníků po celé České republice.

Naše vize

  • zlepšit náš denní administrativní chod firmy prostřednictvím dobře zorganizovaného týmu
  • získávat stále nové zákazníky, a to na základě osobního přístupu, péče, ochoty a odbornosti
  • profesionálními službami pomoci ještě většímu počtu zákazníků vytvářet příjemné pracovní prostředí
  • dostat naše kvalitní a cenově dostupné produkty mezi co největší počet solventních zákazníků
  • stabilizovat naši pozici na trhu a rozšířit působnosti a povědomí o firmě po celé České republice
  • umožnit co největšímu počtu lidí pracovat v našem týmu a podílet se na chodu firmy
  • pomáhat neziskovým organizacím sponzorskými dary  plnit jejich cíle
  • fungovat na základě pravidel fair play
  • stále se vzdělávat,v produktových, i mezilidských školeních